Scotland


Coire an t-Sneachda, Fingers Ridge


TECHNICAL SHEET


Description : Coire an t-Sneachda
Country : Scotland
Way : Fingers Ridge

Altitude : 900 meters
Place : Scotland
Cotation : IV 4 ***
Others : Patrice Bret, Guillaume Hintzy, Marc-Antoine Verhaeghe